చాలా మంది పడుకునేటప్పుడు రకరకాల పోశ్చర్స్లో పడుకుంటారు. కొంతమంది వెల్లకిలా, మరికొంత మంది బోర్లా, పక్కకు తిరిగి ఇలా ఇష్టమైన విధంగా నిద్రపోతారు. ఎవరి కంఫర్ట్ వారిది. ఈ నేపథ్యంలోనే చాలా మంది బోర్లా పడుకుంటారు. దాని వల్ల ఏమవుతుంది. ఇలా పడుకోవడం వల్ల ఏమైనా నష్టం జరుగుతుందా చూద్దాం.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *