గురువు
గోచారం
7వ
ఇంటిలో

తులా
రాశి
వారికి

సంవత్సరం
ఆర్థికంగా
అనుకూలంగా
ఉంటుంది.
ఏప్రిల్
నుంచి
గురువు
గోచారం
7వ
ఇంట్లో
అనుకూలంగా
ఉండడంతో
కొద్ది
కాలంగా
ఉన్న
ఆర్థిక
సమస్యలు
తొలగిపోతాయి.
ఏప్రిల్
వరకు
గురు
దృష్టి
12వ
ఇంటి
పై

సమయంలో
ఆర్థిక
సమస్యలు
తగ్గుముఖం
పడతాయి.
ముఖ్యంగా
శని
గోచారం
సాధారణంగా
ఉండటం
వల్ల
ఖర్చులు
కొంత
మేరకు
తగ్గుతాయి.
దాంతోపాటు
ఆదాయ
మార్గాలు
పెరగటం
వలన
ఆర్థికంగా
కొంత
అభివృద్ధిని
సాధిస్తారు.

స్థిరాస్తుల కొనుగోలుకు సరైన సమయం

స్థిరాస్తుల
కొనుగోలుకు
సరైన
సమయం

గతంలో
మీరు
కొనుగోలు
చేసిన
స్తిరాస్థులుకానీ,
పెట్టబడులుకానీ

సమయంలో
మంచి
ఆదాయాన్నివ్వడంతోపాటు
తీసుకున్న
అప్పులు,
రుణాలు
తీర్చివేయగలుగుతారు.
ఏప్రిల్
నుంచి
గురువు
గోచారం
7వ
ఇంటికి
మారడంతో
పెట్టుబడులు
పెట్టడానికి,
స్థిరచరాస్తులు
కొనుగోలు
చేయడానికి
అనుకూలంగా
ఉంటుంది.
గురు
దృష్టి
11వ
ఇంటిపై,
3వ
ఇంటిపై
ఉండటం
వల్ల
కొంత
సాహసం
చేసి
పెట్టిన
పెట్టుబడులు

సమయంలో
ఆకస్మిక
లాభాలను
ఇస్తాయి.
అయితే
5వ
ఇంటిలో
శని
గోచారం
షేర్
మార్కెట్
తదితర
పెట్టుబడుల్లో
మిశ్రమ
ఫలితాలను
ఇస్తుంది.

సమయంలో
మీరు
ఎక్కువ
సమయాన్ని
దృష్టిలో
పెట్టుకొని
పెట్టుబడులు
పెట్టడం
మంచిది.
ఏప్రిల్
నుంచి
గురు
దృష్టి
1వ
ఇంటిపై
ఉండటం
వలన
మీరు
చేసే
ఆలోచనలు
సరైన
ఫలితాన్ని
ఇవ్వటం
వలన
మీరు
పెట్టిన
పెట్టుబడులు
లాభాలను
ఇస్తాయి.

తప్పనిసరి అయితేనే లావాదేవీలు నిర్వహించాలి

తప్పనిసరి
అయితేనే
లావాదేవీలు
నిర్వహించాలి


సంవత్సరం
చివరలో
రాహువు
గోచారం
కూడా
అనుకూలంగా
ఉంటుంది.
దీనివల్ల
ఆర్థిక
పరిస్థితి
మెరుగుపడుతుంది.
మే
15
నుంచి
జూన్
15
వరకు,
సెప్టెంబరు
17
నుంచి
అక్టోబరు
18
వరకు
ఆర్థిక
విషయాలకు,
పెట్టుబడులకు,
ఇతర
లావాదేవీలకు
అనుకూలంగా
ఉండదు.
తప్పనిసరి
అయితేనే
ఆర్థిక
లావాదేవీలు
చేయాలి.
లేదంటే
సూర్యుని
గోచారం
అనుకూలంగా
ఉండే
వేరే
నెలల్లో
ఆర్థిక
లావాదేవీలు
పూర్తి
చేయడం
మంచిది.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *