ఈ సంవత్సరం సింహ రాశి వారికి ఏప్రిల్ 22 వరకు గురువు మీ రాశికి 8వ స్థానమైన మీన రాశిలో ఉంటాడు. ఆ తర్వాత తొమ్మిదో స్థానమైన మేష రాశి లోకి ప్రవేశించి, సంవత్సరమంతా ఇదే స్థానములో సంచరిస్తాడు.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *