తలనొప్పి.. అబ్బబ్బా సాధారణంగా వచ్చే ఈ తలనొప్పి చాలా ఇబ్బందే పెడుతుంది. దీని వల్ల నవ్వలేం, నవ్వించలేం. కూర్చోలేం, నుంచోలేం. వివిధ కారణాల వల్ల ఈ తలనొప్పి సమస్య వస్తుంది. తలనొప్పిలో అనేక రకాలు ఉన్నాయి. తలనొప్పి వచ్చే రకాన్ని బట్టి వీటిని విభజిస్తారు. తలనొప్పి మొత్తం 3 రకాలుగా ఉంటుంది. వీటికి కారణాలు, ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *