వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం గృహ నిర్మాణం ఉంటే ఆ ఇంట్లో సుఖ శాంతులు ఉంటాయని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు పదే పదే చెబుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇంటి నిర్మాణంలో ప్రతికూల మరియు సానుకూల శక్తుల మధ్య సమతుల్యతను కొనసాగించే కళగా వాస్తు శాస్త్రాన్ని పేర్కొన్నారు. వాస్తుకు అనుకూలంగా గృహ నిర్మాణాన్ని చేయాలని ఖచ్చితమైన నియమాలు లేకపోయినప్పటికీ, వాస్తుకుSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.