ఇనుము
ఉత్పత్తులు

మనలో
చాలా
మందికి
మంచం
కింద
ఇనుప
వస్తువు
ఉంటుంది.
కానీ
అలా
చేయడం
వల్ల
జీవితంపై
చెడు
ప్రభావం
పడుతుంది.
వాస్తు
శాస్త్రం
ప్రకారం,
మీరు
మంచం
క్రింద
ఉపయోగించని
వస్తువులు
లేదా
చెత్తను
ఉంచకూడదు.
అవి
మీరు
బహుశా
తర్వాత
ఉపయోగించే
వస్తువులు
అయినప్పటికీ,
వాటిని
మంచం
క్రింద
ఉంచకుండా
వేరే
చోట
ఉంచండి.
లేకుంటే
కుటుంబం
ఎప్పుడూ
సమస్యలను
ఎదుర్కోవాల్సి
వస్తుంది.

గాజు

గాజు

వాస్తు
శాస్త్రం
ప్రకారం
తల
వెనుక
లేదా
మంచం
కింద
గాజు
వస్తువులు
మరియు
అద్దం
పెట్టకూడదు.
ఇలాగే
వదిలేస్తే
పెళ్లయిన
జంటల
మధ్య
మనస్పర్థలు
ఏర్పడి
బంధంలో
చీలిక
వస్తుంది.

 చీపురు

చీపురు

చీపురును
ఎట్టి
పరిస్థితుల్లోనూ
మంచం
కింద
ఉంచవద్దు.
లేదంటే
భార్యాభర్తల
మధ్య
తరచూ
గొడవలు
జరుగుతాయి.
అలాగే
చీపురును
బెడ్
కింద
పెట్టడం
వల్ల
అనేక
సమస్యలు
వస్తాయి.
ఇలా
నిరంతరం
చేయడం
వల్ల
ఆర్థిక
సంక్షోభాన్ని
ఎదుర్కోవాల్సి
వస్తుంది.

 బూట్లు

బూట్లు

వాస్తు
ప్రకారం
మంచం
దగ్గర
లేదా
తల
దగ్గర
బూట్లు
పెట్టుకుని
పడుకోకూడదు.
లేకుంటే
అది
మీ
జీవితంలో
నెగెటివ్
ఎనర్జీని
పెంచి
అనేక
సమస్యలను
ఎదుర్కోవాల్సి
వస్తుంది.

విద్యుత్ ఉత్పత్తులు

విద్యుత్
ఉత్పత్తులు

ఉపయోగించని
ఎలక్ట్రికల్
వస్తువులను
బెడ్
కింద
పెట్టకూడదని
చెప్పారు.
ఇలా
చేయడం
వల్ల
నగదు
కొరత
ఏర్పడుతుంది.
ఇది
నిద్రలేమికి
కారణమవుతుందని
కూడా
అంటారు.
కాబట్టి
బెడ్‌రూమ్‌లో
ఎక్కడా,
బెడ్‌కింద
ఎలాంటి
ఎలక్ట్రికల్
వస్తువులను
ఉంచవద్దు.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.