1.
అరటి
చెట్టు

సాధారణంగా
ప్రజలు
తమ
ఇళ్లలో
అరటి
చెట్టును
పెంచరు.
కానీ
అరటిని
ఒక
కుండలో
లేదా
ఒక
కుండలో
నాటవచ్చు
మరియు
ఇంటి
లోపల
లేదా
ఇంటి
పక్కన
ఉంచవచ్చు.
అరటిపండును
ఇంటికి
తూర్పు
దిక్కున
పెట్టాలి.
అరటిపండు
దాని
చుట్టూ
ఉన్న
ప్రాంతాన్ని
శుభ్రపరుస్తుంది
మరియు
మొత్తం
ప్రాంతాన్ని
ప్రయోజనకరమైన
కంపనాలతో
నింపుతుంది.
కానీ
అరటిపండును
ఇంటికి
పడమర
దిక్కున
పెట్టకూడదు.

2. మనీ ప్లాంట్

2.
మనీ
ప్లాంట్

మణి
మొక్క
మొక్కను
లక్ష్మీదేవికి
పునర్జన్మగా
భావిస్తారు.

మొక్కను
ఇంటి
లోపల
పెడితే,
లక్ష్మీదేవి
ప్రసన్నుడవుతారని,
కుటుంబానికి
అనేక
రకాల
ఆర్థిక
ప్రవాహాలు
లభిస్తాయని
నమ్ముతారు.
గ్రీన్
బెల్
ప్లాంట్
ఇంటి
ఆర్థిక
స్థితిని
మెరుగుపరుస్తుందని
నమ్ముతారు.

మొక్కను
ఇంటి
ఆగ్నేయ
మూలలో
ఉంచాలి.
ఇది
ఇంట్లో
వాస్తు
దోషాలను
తొలగిస్తుంది.

3. అశోక మొక్క

3.
అశోక
మొక్క

అశోక
మొక్కకు
అనేక
శుభ
శక్తులు
ఉన్నాయి.
అందుకే
దీనిని
పవిత్రమైన
మొక్కగా
పరిగణిస్తారు.

మొక్కను
ఇంటికి
ఉత్తర
దిశలో
పెట్టాలి.
ఇది
ఇంటి
చుట్టూ
ఉన్న
ఇతర
మొక్కల
నుండి
చెడును
తొలగిస్తుంది
మరియు
ఇంటికి
సానుకూల
శక్తిని
తెస్తుంది.

4. తులసి మొక్క

4.
తులసి
మొక్క

హిందూ
గ్రంధాలలో
తులసి
మొక్కను
పవిత్రమైన
మొక్కగా
పరిగణిస్తారు.
తులసి
మొక్కను
ఇంటికి
ఉత్తరం
లేదా
ఈశాన్య
దిశలో
బాల్కనీ
లేదా
కిటికీలో
ఉంచడం
వల్ల
ప్రయోజనం
ఉంటుంది.
ఇలా
చేయడం
వల్ల
ఇంట్లోని
వాస్తు
దోషాలు
తొలగిపోయి
కుటుంబం
ఆనందంగా
ఉంటుంది.
ప్రతిరోజూ
తులసి
మొక్క
కింద
దీపం
వెలిగిస్తే
ఇంట్లో
సుఖ
సంతోషాలు
ఖాయం.
అయితే
తులసిని
ఇంటికి
దక్షిణ
దిశలో
పెట్టకూడదు.

5. లక్కీ బ్యాంబూ ట్రీ

5.
లక్కీ
బ్యాంబూ
ట్రీ

లక్కీ
వెదురు
మొక్క
తరచుగా
ఇళ్లలో
కనిపిస్తుంది.
ఇది
అదృష్టం
మరియు
సంపదను
ఆకర్షిస్తుంది
కాబట్టి
ఇది
చాలా
పవిత్రమైనదిగా
పరిగణించబడుతుంది.
లక్కీ
వెదురు
అనేది
తక్కువ
నిర్వహణ
కలిగిన
మొక్కలలో
ఒకటి,
అందుకే
ఇది
ఇండోర్
ప్లాంట్‌గా
బాగా
ప్రాచుర్యం
పొందింది.

మొక్కను
మీ
ఇల్లు
మరియు
కార్యాలయంలో
ఉంచడం
వల్ల
జీవితంలోని
అన్ని
రంగాలలో
మంచి
అదృష్టం
మరియు
శ్రేయస్సు
లభిస్తుంది.
అయితే,
మీరు
మీ
ఇంటికి
ఒకదాన్ని
తీసుకునేటప్పుడు
మీరు
కాండల
సంఖ్య
వెనుక
ఉన్న
ప్రాముఖ్యతను
అర్థం
చేసుకోవాలి
మరియు
మీ
అవసరాలను
తీర్చడానికి
మొక్కను
ఎంచుకోవాలి.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.