వృద్ధప్యంలో ఎలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండాలంటే ఇప్పటి నుంచి ప్లాన్ చేసుకోవాలి. మంచి రాబడి వచ్చే పెట్టుబడి పథకాల్లో పెట్టుబడి పెట్టాలి. ఇలాంటి పెట్టుబడి పథకాల్లో ఎన్ పీఎస్ ఒకటి. ఎన్ పీఎస్ అంటే నేషనల్ పెన్షన్ స్కీం. దీనిని PFRDA నిర్వహిస్తోంది. అయితే ఎన్ పీఎస్ అకౌంట్ తెరవాలంటే పత్రాలు అవసరమయ్యేవి..Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.