పరిసరాల
వాస్తు
అంటే
ఏమిటి?

మన
ఇంటి
ప్రహరీ
తర్వాత
బయటి
స్థలము
పై
ఉన్న
శుభ,
అశుభ
వాస్తు
ప్రభావాలను
పరిసరాల
వాస్తు
అంటారు.
ఒక్క
మాటలో
చెప్పాలంటే
మన
ఇంటి
చుట్టూ
ఉండే
పరిసరాల
వాస్తు
ప్రభావం
మన
ఇంటిపై
ఉంటుంది.
ఇంటి
పక్క
స్థలాల
ప్రభావం
దానిని
ఆనుకుని
ఉన్న
గృహాలపై,
తప్పకుండా
ఉంటుంది.
ఒకవేళ
పరిసరాల
వాస్తు
అశుభకరంగా
ఉన్నప్పుడు,
అదే
సమయంలో
మన
ఇంట్లో
కూడా
వాస్తు
లేకపోతే
పది
సంవత్సరాలలో
కలిగే
నష్టం,
ఒక
సంవత్సరంలోనే
కలుగుతుందని
వాస్తు
శాస్త్ర
నిపుణులు
చెబుతున్నారు.

పరిసరాల వాస్తు, ఇంటి వాస్తు బాగుంటే పట్టిందల్లా బంగారమే

పరిసరాల
వాస్తు,
ఇంటి
వాస్తు
బాగుంటే
పట్టిందల్లా
బంగారమే

ఇక
పరిసరాల
వాస్తు
లేకపోయినప్పటికీ,
మన
ఇల్లు
వాస్తు
తో
నిర్మించుకున్నట్లయితే
జరగబోయే
నష్టాన్ని
చాలా
కాలం
పాటు
ఆపే
శక్తి
మన
ఇంటి
వాస్తుకు
ఉంటుంది.
తద్వారా
నష్టాలకు
బదులు
లాభాల
దిశగా
మన
గృహం
ముందుకు
వెళ్లే
అవకాశం
కూడా
ఉంటుంది.
ఇక
పరిసరాల
వాస్తు
సరిగా
ఉండి,
గృహ
వాస్తు
కూడా
బాగుంటే
అటువంటి
వారికి
పట్టిందల్లా
బంగారమే
అవుతుంది.
పరిసరాల
వాస్తు,
గృహ
వాస్తు
బాగున్న
వారి
ఇళ్ళల్లో
పిల్లలు
మంచి
అభివృద్ధిని
సాధిస్తారు.

ఇళ్లలో
నివసించే
గృహస్థులు
సంతోషంగా
జీవిస్తారు.
మంచి
పురోగతి
సాధిస్తారు.

కొనుగోలు చేసే స్థలం వాస్తు ఉన్నా గుడి గోపురం నీడ పడే స్థలాలను కొనకూడదు

కొనుగోలు
చేసే
స్థలం
వాస్తు
ఉన్నా
గుడి
గోపురం
నీడ
పడే
స్థలాలను
కొనకూడదు

మనం
కొనుగోలు
చేసే
స్థలానికి
పూర్తిగా
వాస్తు
ఉన్నా,

పక్కనే
ఆలయాలు
ఉంటే,
ఆలయ
గోపురం
నీడ
ఇంటి
మీద
పడుతుంటే,

స్థలాలను
కొనుగోలు
చేయకూడదని
వాస్తు
శాస్త్ర
నిపుణులు
చెబుతున్నారు.
ఆలయం,
ఇల్లు
పక్కనే
ఉంటే
ఆలయ
శిఖరం
కంటే
ఎత్తులో
ఇంటి
నిర్మాణం
చేయాలి.
ఇక
ఇంటి
తలుపు
గుడి
తలుపు
కంటే
ఎత్తుగా
ఉండకూడదు.
వాస్తవంగా
ఆలయాలు,
పవిత్రతకు,
పాజిటివ్
ఎనర్జీ
కి
మూల
కేంద్రాలుగా
భావించినప్పటికీ
ఆలయాలు
దగ్గర
ఇల్లు
నిర్మాణం
చేస్తే
ఇంట్లో
ప్రశాంతత
ఉండదని
వాస్తు
శాస్త్ర
నిపుణులు
చెబుతున్నారు.

 ఇల్లు, స్థలాలు కొనే ముందు పరిసరాల వాస్తు చెక్ చేయించటం మంచిది

ఇల్లు,
స్థలాలు
కొనే
ముందు
పరిసరాల
వాస్తు
చెక్
చేయించటం
మంచిది

గుడి
నుండి
వెలువడే
గంట
శబ్దాలు,
హారతి,
ధూపదీపాలు
బయటకు
నెగిటివ్
ఎనర్జీ
ని
పంపిస్తాయి
అని,
అవి
గుడి
పక్కనే
ఉన్న
ఇళ్లలోకి
వచ్చే
అవకాశం
ఉంటుందని,
తద్వారా

ఇళ్లలో
అశాంతి
నెలకొంటుందని
వాస్తు
శాస్త్ర
నిపుణులు
చెబుతున్నారు.
ఒక
గుడి
మాత్రమే
కాదు
చర్చి,
దర్గా,
మసీదుల
నీడ
కూడా
ఇంటిపై
పడటం
మంచిది
కాదని
వాస్తు
శాస్త్ర
నిపుణులు
చెబుతున్నారు.
అందుకే
ఇంటి
స్థలాలు
కొనుగోలు
చేసేటప్పుడు
చుట్టూ
ఉండే
పరిసరాల
వాస్తు
కూడా
గమనించాలని
వాస్తు
శాస్త్ర
నిపుణులు
చెబుతున్నారు.
మనం
కొనుగోలు
చేసి
ఇంటికి
వాస్తు
ఉన్నప్పటికీ,
పరిసర
వాస్తు
దోషాలు
ఉంటే
దాని
ప్రభావం
మనపై
ఖచ్చితంగా
పడుతుందని,
అందుకే
ఏదైనా
కొనుగోలు
చేసే
ముందు
వాస్తు
సిద్ధాంతికి
చూపించుకోవడం
మంచిదని
సూచిస్తున్నారు.

Disclaimer:

కథనం
సాధారణ
నమ్మకాలు
మరియు
ఇంటర్నెట్‌లో
అందుబాటులో
ఉన్న
అంశాల
ఆధారంగా
రూపొందించబడింది.
oneindia
దీనిని
ధృవీకరించలేదు.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.