సింహ
రాశి
జాతకులకు
శని
దేవుడు
చేస్తున్న
మేలు
ఇదే

సింహ
రాశి
జాతకులకు
శనిదేవుడు
శతభిషా
నక్షత్రం
లోనికి
మార్పు
బాగా
కలిసి
వస్తుంది.
సింహ
రాశి
జాతకులు
మార్చి
15వ
తేదీ
తర్వాత

పని
చేసిన
విజయాలను
సాధిస్తారు.
గతం
కంటే
మెరుగ్గా
వారి
భవిష్యత్తు
ఉంటుంది.
వృత్తి
వ్యాపారాలలోనూ,
ఉద్యోగాలలోనూ
పురోగతి
కనిపిస్తుంది.
భాగస్వామ్య
వ్యాపారం
లో
కూడా
లాభాలు
చవి
చూస్తారు.

పని
చేసినా
అన్నింటా
విజయాలను
సాధిస్తారు.
చాలా
కాలం
పాటు
వ్యాపారంలో
వసూలు
కాని
మొండి
బకాయిలు
కూడా
వసూలవుతాయి.
పెళ్లి
కాని
వారికి

సమయం
జీవిత
భాగస్వామిని
వెతుక్కోవడానికి
సరైన
సమయం.

సమయంలో
మీరు
భాగస్వామ్య
పనిలో
మంచి
విజయాన్ని
పొందవచ్చు.
ఇక
ప్రేమ
జీవితం
మునుపటి
కంటే
మెరుగ్గా
ఉండే
అవకాశం
ఉంది.

మిథున రాశి జాతకులకు మార్చి 15 తర్వాత అదృష్ట లక్ష్మి వరిస్తుంది

మిథున
రాశి
జాతకులకు
మార్చి
15
తర్వాత
అదృష్ట
లక్ష్మి
వరిస్తుంది

శని
దేవుడు
శతభిషా
నక్షత్రంలోకి
ప్రవేశించడం
మిధున
రాశి
జాతకులకు
శుభప్రదంగా
ఉంటుంది.
శని
దేవుడి
రాశిమార్పు
మిధున
రాశి
వారికి
వ్యాపారాలలో
లాభాలు
తీసుకువస్తుంది.
విదేశాలలో
చదువుకునే
విద్యార్థులకు
అంతా
శుభప్రదంగా
ఉంటుంది.
మిధున
రాశి
జాతకులు
కోరుకున్న
కోరికలు
నెరవేరుతాయి.

సంవత్సరం
మిధున
రాశి
జాతకులకు
మార్చి
15వ
తేదీన
తర్వాత
అదృష్ట
లక్ష్మి
వరిస్తుంది.

సమయంలో

పని
చేసినా
కూడా
ఎలాంటి
అవాంతరాలు
లేకుండా
పూర్తి
అవుతుంది.
కుటుంబ
సంబంధాలలో
బలం
కనిపిస్తుంది.
మతపరమైన
పనులు
చేయడంలో
కూడా
మరింత
విశ్వాసంతో
ముందుకు
వెళ్తారు.
శని
ప్రభావం
మార్చి
15
తర్వాత
మిధున
రాశి
జాతకులకు
శుభ
ఫలితాలను
ఇస్తుంది.

మకర రాశి జాతకులకు శని ప్రభావంతో ఆకస్మిక ధన లాభం

మకర
రాశి
జాతకులకు
శని
ప్రభావంతో
ఆకస్మిక
ధన
లాభం

ఇక
మకర
రాశి
జాతకులకు
శని
దేవుడు
శతభిషా
నక్షత్రం
లోకి
ప్రవేశించడం
చాలా
ఉపయుక్తంగా
ఉంటుంది.
మకర
రాశి
జాతకులు
ఆకస్మిక
ధన
లాభం
పొందే
అవకాశం
ఉంది.
అంతేకాదు
పూర్వీకుల
నుండి
ఆస్తి
ప్రయోజనాలను
పొందడానికి
అవకాశం
ఉంది.
మకర
రాశి
జాతకులు
తమ
రాశి
చక్రం
పై
శని
ప్రభావం
వల్ల
అన్ని
విషయాలలోనూ
మంచి
విజయాలను
సాధిస్తారు.
నిరుద్యోగులకు
ఉద్యోగ
అవకాశాలు
లభిస్తాయి.
అప్పటి
వరకు
ఉన్న
ఆరోగ్య
సమస్యలు
వ్యాధులు
దూరమవుతాయి.
ఆర్థికంగానూ
పురోగతిని
సాధించడానికి
అవకాశం
ఉంటుంది.
ఎప్పటినుంచో
పరిష్కారం
కాని
కోర్టు
వ్యవహారాల్లో
సైతం
విజయాన్ని
సాధిస్తారు.
ఇక
వ్యాపారం
చేసేవారు
చమురుకు
సంబంధించి,
ఇనుముకు
సంబంధించి,
మద్యానికి
సంబంధించిన
వ్యాపారం
చేస్తే
మంచి
విజయాలను
సాధించే
అవకాశం
ఉంటుంది.
మొత్తంగా
చూస్తే
శని
దేవుడు

సంవత్సరం

మూడు
రాశుల
జాతకులకు
బ్రహ్మాండమైన
మంచి
ఫలితాలను
తన
గమనం
ద్వారా
ఇస్తున్నట్టు
తెలుస్తుంది.

disclaimer:

కథనం
వాస్తు,
జ్యోతిష్య
శాస్త్ర
పండితుల
అభిప్రాయాలు,
సాధారణ
నమ్మకాలు
మరియు
ఇంటర్నెట్‌లో
అందుబాటులో
ఉన్న
అంశాల
ఆధారంగా
రూపొందించబడింది.
oneindia
దీనిని
ధృవీకరించలేదు.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *