చాలామంది గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యల్ని అంతగా పట్టించుకోం. ఇదిలానే కొనసాగితే అల్సర్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్ అనేది ప్రమాదకరమని చెప్పొచ్చు. ఇది మొదట్లో ఆపానవాయువుతో మొదలై రాన్రాను తీవ్రమవుతుంది. ఇది ఇలానే కొనసాగితే రాన్రాను గుండెపై ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. కాబట్టి, ఈ సమస్యలకి కారణమయ్యే కొన్ని ఆహార పదార్థాలకి దూరంగా ఉండాలి. అదే విధంగా కొన్ని టిప్స్ పాటిస్తే సమస్య నుంచి బయటపడొచ్చు.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *