ఓలా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటీలపై బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చింది. ఓలా ఎస్1, ఓలా ఎస్1 ప్రోపై రెండు రోజుల ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఓలా ఎస్1 కొనుగోలుపై రూ.10,000 తగ్గింపును ఇస్తోంది. Ola S1 ప్రో కొనుగోలుదారులు రూ.12,000 తగ్గింపును ఇస్తోంది. తగ్గింపుతో పాటు కొనుగోలుదారులు Ola Care+పై 50% తగ్గింపును పొందవచ్చు. ఈ ఆఫర్‌లు రెండు రోజులు అంటే ఫిబ్రవరి 18, 19 వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *