శాశ్వత ఖాతా సంఖ్య (PAN) కార్డు ప్రస్తుతం దేశంలో అత్యంత ముఖ్యమైన పత్రాలలో ఒకటిగా ఉంది. అన్ని ఆర్థిక లావాదేవీలకు పాన్ కార్డ్ ముఖ్యం. వచ్చే బడ్జెట్‌లో పాన్ కార్డుకు సంబంధించిన కొన్ని నిర్ణయాలు వెలువడే అవకాశం ఉంది. ఈ పర్మినేంట్ అకౌంట్ నెంబర్ కార్డు వ్యాపారానికి ఏకైక ID అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇందుకు సంబంధించిSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *