చీపురు

మంచం
కింద
చీపురు
ఉంచడం
చాలా
అశుభం.
మీ
మంచం
కింద
చీపురు
ఎప్పుడూ
ఉంచవద్దు.
మనస్సు,
మెదడుపై
చీపురు
ప్రతికూల
ప్రభావాన్ని
చూపుతుంది.
ఇది
కాకుండా,
ఇంట్లో
ఆర్థిక
అడ్డంకులు
కూడా
ఎదుర్కోవలసి
ఉంటుంది.
అదే
సమయంలో,
ఇంట్లో
ఎవరో
ఒకరు
అనారోగ్యానికి
గురవుతారు.

తుప్పు పట్టిన ఇనుము, ప్లాస్టిక్

తుప్పు
పట్టిన
ఇనుము,
ప్లాస్టిక్

వాస్తు
శాస్త్రం
ప్రకారం,
మీ
మంచం
క్రింద
తుప్పు
పట్టిన
ఇనుప
వస్తువులు,
ప్లాస్టిక్
వస్తువులను
ఉంచవద్దు.
దీని
కారణంగా
ఇంట్లో
భయంకరమైన
లోపం
తలెత్తి
ఆర్థిక
సంక్షోభానికి
కారణమవుతుంది.

బూట్లు, చెప్పులు

బూట్లు,
చెప్పులు

బంగారు-వెండి
లేదా
ఇతర
లోహపు
నగలు,
అద్దం,
బూట్లు,
చెప్పులు,
ఆయిల్
మంచం
కింద
ఉంచవద్దు
.
దీనితో
పాటు,
బెడ్
కింద
బూట్లు,
చెప్పులు
అసలు
ఉంచకూడదు.
దీనివల్ల
ఇంట్లో
నెగెటివ్
ఎనర్జీ
వస్తుంది.
అదే
సమయంలో,
పొరపాటున
కూడా
మంచం
కింద
గాజు
లేదా
నూనె
ఉంచవద్దు..
ఎందుకంటే
ఇది
వాస్తు
కోణం
నుండి
హానికరం.

 ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు

ఎలక్ట్రానిక్
వస్తువులు

వాస్తు
శాస్త్రం
ప్రకారం
మంచం
కింద
ఎలక్ట్రానిక్
వస్తువులు
ఉంచకూడదు.
దీని
వల్ల
మానసిక
ఆరోగ్యం
దెబ్బతినడంతోపాటు
నిద్ర
రాకపోవడం
వంటి
సమస్యలు
ఎదురవుతాయి.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *