మంచి
ఉద్యోగం
కోసం

వాస్తు
చిట్కాలు
పాటించండి

గత
రెండు,
మూడేళ్ల
నుండి
కరోనా
మహమ్మారి
కారణంగా
చాలామంది
తమ
ఉద్యోగాలను
కోల్పోయారు.
ఎన్నో
ప్రతికూలమైన
ఫలితాలను
చూస్తున్నారు.
చాలామంది
వ్యక్తులు
ఆరోగ్యాన్ని
కోల్పోగా,
మరికొందరు
ఆర్థిక
ఇబ్బందులను
ఎదుర్కొంటున్నారు.
సరైన
ఉద్యోగం
రాక,
చేసే
ఉద్యోగంలో
సంతోషం
లేక
ఇబ్బందులు
పడుతున్న
వారు
లేకపోలేదు.
ఇక
అటువంటి
వారందరూ
మీకు
నచ్చిన
ఉద్యోగాన్ని
సంపాదించుకోవడానికి
కొన్ని
వాసు
చిట్కాలను
పాటిస్తే
మంచి
ఫలితం
ఉంటుందని
చెబుతున్నారు.

మంచి ఉద్యోగం కోసం ఈ దిశలో కూర్చుంటే మేలు

మంచి
ఉద్యోగం
కోసం

దిశలో
కూర్చుంటే
మేలు

ప్రతిరోజు
మనం
రోజుకు
సగటున
14
నుండి
15
గంటల
వరకు
ఇళ్లలో
గడుపుతాం.
కాబట్టి
ఇంట్లో
సానుకూల
శక్తి
ఉంటే

సానుకూల
శక్తి
ప్రభావం
మన
జీవితంపై
కచ్చితంగా
ఉంటుందని
చెబుతున్నారు.
ముఖ్యంగా
ఆర్థిక
ఇబ్బందులతో
బాధపడుతున్నవారు,
ఉద్యోగం
కోసం
పరితపిస్తున్న
వారు
ధనానికి,
సంపదలకు
అధిపతి
అయిన
కుబేరుడు
నివసించే
స్థానం
ఉత్తరం
వైపున
కాబట్టి,

దిశలో
ఎక్కువగా
కూర్చోవాలని
సూచిస్తున్నారు.

తూర్పు దిశలో కూర్చుని ఉద్యోగం చేస్తే కలిగే ఫలితాలివే

తూర్పు
దిశలో
కూర్చుని
ఉద్యోగం
చేస్తే
కలిగే
ఫలితాలివే

కచ్చితంగా

చిన్న
చిన్న
వాసు
చిట్కాలు
పాటిస్తే
మంచి
ఉద్యోగం
వస్తుందని
సలహా
ఇస్తున్నారు.
ఉద్యోగ
మార్పుకు
సంబంధించి
మంచి
నిర్ణయాలు
తీసుకోవాలంటే
ఈశాన్యం
మూలలో
కూర్చొని
నిర్ణయాలు
తీసుకుంటే
మంచిదని
సూచిస్తున్నారు.
తూర్పు
దిశలో
కూర్చుని
మీరు
ఉద్యోగ
ధర్మాన్ని
నిర్వర్తిస్తే
మీకు
గౌరవ
మర్యాదలు
పెరుగుతాయి.
ఇక
మీరు
ల్యాప్
టాప్
ని
కానీ,
డెస్క్
టాప్
కానీ
మొబైల్
కానీ
వాడుతున్నట్లయితే
చార్జింగ్
పాయింట్
గది
యొక్క
ఆగ్నేయ
మూలలో
ఉండేలా
చూసుకోవాలంటున్నారు.

ఉద్యోగం చేసే చోట ఇలా ఉంటే మంచిది

ఉద్యోగం
చేసే
చోట
ఇలా
ఉంటే
మంచిది

ఉద్యోగం
చేసుకునే
గదిలో
విరిగిపోయిన
వస్తువులు,
పాడైపోయిన
ప్లాస్టిక్
సామాన్లు
లేకుండా
చూసుకోవాల్సిన
అవసరం
ఉంది.
ఒకవేళ
అలాంటివి
ఉద్యోగం
చేస్తే
గదిలో
ఉంటే

ఉద్యోగాలు
ఎదుగు
బొదుగు
ఉండదు.
ఇరుకు
ప్రదేశంలో
కూర్చుని
కూడా
ఉద్యోగం
చేయకూడదు.
ఉద్యోగం
చేసే
గదిలో
ఎటువంటి
శబ్దం
రాకుండా
జాగ్రత్తగా
చూసుకోవాలి.
ఉద్యోగం
చేసుకునే
బల్లపైన
ప్లేట్
పెట్టి
భోజనం
చేయకూడదు.
వస్తువులను
చిందరవందరగా
పడేయకూడదు.

వ్యాపారం చెయ్యాలన్నా ఈ దిశలో ఇలా చేస్తే మంచిది

వ్యాపారం
చెయ్యాలన్నా

దిశలో
ఇలా
చేస్తే
మంచిది

మీరు
బిజినెస్
ను
బాగా
నిర్వహించాలని
భావిస్తే
మీరు
కూడా
కొన్ని
వాస్తు
చిట్కాలు
పాటించాలని
చెబుతున్నారు.
మీరు
మీ
ఉత్పత్తులను
విక్రయించడం
ద్వారా
విజయవంతమైన
వ్యాపారిగా
మారాలని
భావిస్తే
వాయువ్య
దిశలో
ఉత్పత్తులను
ఉంచాలని,
వాయువ్యదిశకు
అధిపతి
వాయుదేవుడు.
అక్కడ
వ్యాపారానికి
సంబంధించిన
ఉత్పత్తులను
పెడితే
వాయుదేవుడు
స్థానం
కాబట్టి
వ్యాపారంలో
కలిసి
వస్తుందని
చెబుతున్నారు.
ఇక
వీటితోపాటు
భగవంతుని
పట్ల
నమ్మకాన్ని
కలిగి
ఉండాలని,
పెద్దల
ఆశీర్వాదం
ఉండాలని,
సత్కర్మలు
చేయాలని
కూడా
చెబుతున్నారు.


disclaimer:


కథనం
సాధారణ
నమ్మకాలు
మరియు
ఇంటర్నెట్‌లో
అందుబాటులో
ఉన్న
అంశాల
ఆధారంగా
రూపొందించబడింది.
oneindia
దీనిని
ధృవీకరించలేదు.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *