మన ఆరోగ్యానికి వాస్తు శాస్త్రానికి లింక్ ఉంటుంది. సరైన వాస్తు మనకు ఆరోగ్యం ఇస్తుంది. వాస్తు సంబంధించిన దోషాలు ఉంటే అవి మన ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. అనేక అనారోగ్య సమస్యలకు వాస్తు నివారణలు కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ముఖ్యంగా డయాబెటిస్, బీపీ వంటి సమస్యలు ఉన్నవారు కొన్ని చిన్న చిన్న వాస్తు నివారణSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *