తెల్లని బట్టలు వేసుకోవడమంటే చాలా మందికి ఇష్టం. అయితే, ఇందులో సస్య ఏంటంటే కొన్నిరోజులకి ఆ తెలుపు మాయమై పసుపు రంగులోకి మెల్లిమెల్లిగా మారుతుంది. ఇవి చూడ్డానికి అంతగా బాగోవు. పాత బట్టల్లా కనిపిస్తాయి. అయితే, వీటిని చాలా రోజుల వరకూ తెల్లగానే ఉంచుకోవాలంటే ఏం చేయాలి. ఎలాంటి టిప్స్ పాటించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *