శక్తిని పెంచి, జీర్ణవ్యవస్థని సరిచేసి అనేక సమస్యల్ని దూరం చేసేందుకు ఆయుర్వేదంలో చాలా మూలికలు ఉన్నాయి. ఈ విధంగానే వేప, పసుపు కలిపి తీసుకుంటే చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అవేంటో చూద్దాం.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *