యవతలో క్యాన్సర్‌ కేసులు పెరుగుతున్నాయని ఓ తాజా అధ్యయనం స్పష్టం చేసింది. పురుషులతో పోలిస్తే మహిళల్లోనే క్యాన్సర్‌ కేసులు ఎక్కువవుతున్నాయని స్పష్టం చేసింది.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *